Niektóre referencje i podziękowania z ostatnich lat


Realizacje CMM:

 • Budowa oczyszczalni ścieków w Raciborzu o przepustowości 25000 m3/d. - II’1997 – IX’1998
 • Prowadzenie rozruchu technologicznego Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków o przepustowości 90000 m3/d – I etap - II’1998 – V’1998
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrsku o przepust. 500m3/d - II’1997– V1998
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Policznej o przepustowości 250m3/d - VII’97– IX’ 1998
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Borowicach o przepustowości 150m3/d - IV’1997– XII’ 1998
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Chełmsku Śląskim o przepustowości 500m3/d - IV’1998– VI’ 1999
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach o przepustowości 300m3/d -I’1998– XI’ 1999
 • Oczyszczalnia ścieków w Żórawinie- rozruch oczyszczalni ścieków komunalno - przemysłowych o przepustowości 500m3/d. - III’99– X’1999
 • Budowa oczyszczalni ścieków we Wiązowie o przepustowości 400m3/d - I’99– XII’ 1999
 • Oczyszczalnia ścieków w Łagiewnikach rozruch oczyszczalni ścieków komunalno - przemysłowych o przepust. 4200m3/d.- IV’1999– V’2000
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osiecznicy o przepust. 300m3/d -II’2000-V’2000
 • Oczyszczalnia ścieków o przepustowości 250m3/d dla kopalni Polkowice- Sieroszowice - V’2000– XI’2000
 • Oczyszczalnia ścieków w Ścinawce Dolnej- rozruch oczyszczalni ścieków o przepustowości 12 000m3/d. - II’2000– VI’2000
 • Wykonanie oczyszczalni ścieków w Widawie o przepust. 400m3/d -V’2000– XII’00
 • Prowadzenie rozruchu technologicznego Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków o przepustowości 90000 m3/d– II etap : biologiczne oczyszczalnie ścieków i gospodarka osadowa wraz z WKF.- IX’2000– V’2002
 • Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Składowicach o przepustowości 250m3/d- IX’2000– III’2001
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Składowicach o przepustowości 250m3/d- VI’2000– XII’2001
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Lubiatowie o przepustowości 600m3/d- V’2000– IX’2001
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Racocie o przepustowości 300m3/d- V’2000– VI’2001
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowicach Wielkich o przepustowości 350m3/d – inwestycja „pod klucz”: projekt+ wykonawstwo+ rozruch + przekazanie do eksploatacji- XII’2001– V’2002
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Udaninie o przepustowości 600m3/d- V’2000– II’2002
 • Wykonanie proj. budowlano-wyk. dla oczyszczalni ścieków dla KGHM na szybie R-IX O/ZG Rudna o przepustowości 25m3/d- I’2001– II’2002
 • Wykonanie proj. budowlano-wyk. dla oczyszczalni ścieków dla KGHM na szybie PW O/ZG Polkowice - Sieroszowice o przepustowości 250m3/d- I’2001– II’2002
 • Wykonanie proj. budowlano-wyk. dla oczyszczalni ścieków dla KGHM na szybie PG O/ZG Polkowice - Sieroszowice o przepustowości 600m3/d- I’2001– II’2002
 • Wykonanie proj. budowlano-wyk. dla oczyszczalni ścieków dla KGHM na szybie RG O/ZG Rudna o przepustowości 800m3/d- I’2001– II’2002
 • Wykonanie proj. budowlano-wyk. dla oczyszczalni ścieków dla KGHM na szybie RZ O/ZG Rudna - I’2001– II’2002
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Czerniewicach o przepustowości 550m3/d- VI’2001– VI’2002
 • Projekt gminnej oczyszczalni ścieków w m. Staniszcze Małe o przepustowości 600m3/d z możliwością rozbudowy do 900m3/d - V’2002– X’2002
 • Budowa bloku biologicznego oczyszczalni w Rakoszycach - przepustowość – 350m3/d- VI’2001– V’2002
 • Projekt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Granowie do przepustowości Qśrd = 900m3/d- III’2003– VIII’2003
 • Wykonanie projektu i realizacja oczyszczalni ścieków przemysłowych dla Zakładów Hero Polska w Płocku. Przepustowość: Q = 150m3/d; XI’2002– II’2004
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków z 200 do 500m3/d w miejscowości Łubnice- I’2003– V’2003
 • Rozbudowa przemysłowo-komunalnej oczyszczalni ścieków Borek Wlkp. – Karolew . Przepustowość – 1 300m3/d Realizacja „pd klucz” : projekt + wykonanie + rozruch + przekazanie do eksploatacji- II’200– V’2004
 • Projekty rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osieku, Chróstniku i Oborze.- X’2003– II’2004
 • Projekt oczyszczalni ścieków dla Zakładu nr 3 Wytwórni Naturalnych Wód Mineralnych „Ustronianka” w Białej , Qśrd = 800m3/d- I’2003 – V’2004
 • Przygotowanie Specyfikacji i mat. przetargowych do przetargu na rozbudowę oczyszczalni, kanalizacje i wodociąg w gminie Olszyna wg. wymogów „czerwony FIDIC”- V’2004 – X’2004
 • Projekt: „Oczyszczalnia ścieków dla zachodniej części gminy Oława w m. Stanowice wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych kolektorem tłocznym do rzeki Odry.”przepustowość oczyszczalni: 1200m3/d- V’2004 - VI’2005
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębocicach, Qśrd = 660m3/d wraz z rozruchem technologicznym i przekazaniem do eksploatacji- II’2004 – VII’2004
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Lewinie Brzeskim, Qśrd = 1475m3/d.
 • Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym i przekazaniem do eksploatacji.- X’2004– XII’2005
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Granowie o przepustowości Qśrd = 900m3/d – dostawa bloku technologicznego oraz rozruch oczyszczalni- II’ 2005 – X’2005
 • Projekt i budowa reaktora biologicznego wraz z rozruchem dla oczyszczalni przemysłowej: Przetwórstwo Ryb i Warzyw „Piątek” S.J.- X’2004-XI’2005
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla m. Wołowa. Budowa oczyszczalni ścieków w formule „pod klucz”: projekt + wykonanie; Qśrd = 4000m3/d, Qmaxd = 11 500m3/d-VI’2005 – V’2006
 • Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków w Chwaliszowie o przepustowości Qśrd = 480m3/d-VII’2006–X’2006
 • Budowa bloku technologicznego wraz z rozruchem technologicznym oczyszczalni ścieków w Staniszczach Małych o przepustowości Qśrd = 500m3/d.- II’2005 – IX’2005
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku (Qśrd 280 = m3/d) , Chróstniku (Qśrd = 300 m3/d) i Oborze (Qśrd 170= m3/d).- X’2005 – XI’2006
 • Projekt: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m3/d w miejscowości Makoszyce gm. Lubsza- VIII’2006 – III’2007
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Trawnikach o przepustowości 300m3/d – część technologiczna wraz z rozruchem- IX’2007 – VIII’08
 • Projekt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Raszówce (Qśrd = 490 m3/d) i Siedlcach (Qśrd = 150 m3/d) gm. Lubin- VII’2007 – II’2008
 • Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Jugowicach o przepustowości Qśrd = 6000m3/d i Qmax d = 16 000m3/d- XI’2007 – VII’08
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecznicy o przepustowości 650m3/d- I’2007– XII’07
 • Budowa oczyszczalni ścieków „Południe” w Piekarach Śl. o przepustowości 1500m3/d. Projekt i realizacja „pod klucz” („żółty FIDIC”)- X’2007 – VII’09
 • Projekt oczyszczalni ścieków w Lubiążu gm. Wołów, przepustowość Qśrd = 550m3/d- VI’2007 – II’2008
 • Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z uzyskaniem Warunków Środowiskowych, Warunków Lokalizacyjnych oraz Decyzji pozwolenie wodno-prawne dla oczyszczalni ścieków w Piotrowicach gm. Kostomłoty o przepustowości 1200m3/d.- V’2008 – IX’2008
 • Projekt: Budowa oczyszczalni dla aglomeracji Sławsk przepustowość 500m3/d- IX’2008 – XII’09
 • Projekt: Budowa oczyszczalni dla aglomeracji Wola Podłężna przepustowość 500m3/d- IX’2008 – XII’09
 • Projekt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni dla aglomeracji Grzegorzew przepustowość 500m3/d-IX’2008 – XII’09
 • Projekt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni dla aglomeracji Dobra przepustowość 250m3/d- IX’2008 – XII’09
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Zakładu nr 3 Wytwórni Naturalnych Wód Mineralnych „Ustronianka” w Białej , Qśrd = 800m3/d- IX’2010– IV’2011
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach gm. Kostomłoty o przepustowości 1200m3/d. Projekt i realizacja „pod klucz” („żółty FIDIC”)- V’2010 – VIII’11
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Stroniu Śląskim o przepustowości 2000m3/d.- rozruch oczyszczalni ścieków- V’2011 – III’12
 • Rozruch oczyszczalni „Czerniewice” w Świeradowie Zdroju-X’2014 – III’2015
 • Budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych dla zakładu KOLOREX o przepustowości 500m3/d; II’2012-V’2015
 • Projekt oczyszczali ścieków dla zakładów BEWA w Piaskach o przepustowości 500m3/d-VI’2015-V’2016
 • Projekt oczyszczali ścieków zawierających cyjanki z zakładów przemysłu chemicznego na Łotwie wraz z rozruchem technologicznym instalacji o przepustowości 250m3/d- VI’2016-teraz
 • Program Funkcjonalno- Użytkowy dla modernizacji oczyszczalni w Mirkowie gm. Długołęka o przepustowości 2000m3/d-IX-XII’2014
 • Rozruch oczyszczalni ścieków w Stanowicach gm Oława-V-VIII’2016-V’2016
 • Koncepcja rozbudowy instalacji oczyszczania ścieków w Mirkowie do przepustowości 50 000RLM-VI’2015-V’2016
 • Opracowanie technologii oczyszczania ścieków dla zakładu Lambertz -V IX’2015-X’2016
 • Koncepcja rozbudowy oczyszczalni w Rembertowie o przepustowości 800m3/d- IV’2017
 • Program Funkcjonalno- Użytkowy dla modernizacji oczyszczalni w Przezchlebiu gm. Długołęka o przepustowości 2000m3/d-III’2016-VI’2017
 • Program Funkcjonalno- Użytkowy dla rozbudowy modernizacji oczyszcza Złoczewie gm. Złoczew o przepustowości 1800m3/d lni w-III’2016-VI’2017
 • Opracowanie technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Fruktofresh- III’2016-VI’2017
 • Opracowanie technologii oczyszczania ścieków dla przemysłu kosmetycznego POLHUN- I – V 2017
 • Opracowanie technologii oczyszczania ścieków dla zakładu produkcji skarpet TIBRO- III-VI 2017

 

Firma CMM przeprowadziła liczne badania, rozruchy i nadzory technologiczne oczyszczalni.

Do najważniejszych robót wykonanych w ciągu ostatnich lat zaliczyć można:

 • Rozruchy technologiczne oczyszczalni typu CMM:
 • Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków w Raciborzu - projekt indywidualny dla 12 000 m3/d
 • Rozruch technologiczny oczyszczalni w Żórawine - oczyszczalnia typu SBR
 • Rozruch technologiczny oczyszczalni w Łagiewnikach - technologia beztlenowo-tlenowego oczyszczania ścieków cukrowniczych i komunalnych
 • Rozruch technologiczny oczyszczalni w Ścinawce - projekt indywidualny dla 6000 m3/d
 • Rozruch technologiczny Wroclawskiej Oczyszczalni Ścieków
 • Nadzór technologiczny i laboratoryjny oczyszczalni ścieków o różnych technologiach oczyszczania. Obecnie prowadzimy stały nadzór dziewięciu oczyszczalni ;

   W kręgu szczególnego zainteresowania projektantów i technologów naszej firmy są tematy dotyczące rozbudowy bądź modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków wraz z profesjonalnym rozwiązaniem gospodarki osadowej.

CMM Czarkowski

Cmm Czarkowski
Spółdzielcza 17
55-040 Kobierzyce / k.Wrocławia

pon. - pt.
08:00 - 18:00
sob.
10:00 - 14:00