ROZRUCHY TECHNOLOGICZNE

Przedsiębiorstwo Przemysłowo Usługowe "CMM"oferuje usługi w zakresie rozruchów technologicznych całych oczyszczalni lub poszczególnych ich obiektów.

CMM Czarkowski

Dotychczas zrealizowano rozruchy:

  • mechaniczno-biologicznych, przepływowych oczyszczalni ścieków
  • mechaniczno-biologicznych, sekwencyjnych oczyszczalni ścieków
  • stacji zagęszczania, odwadniania i higienizacji osadów ściekowych
  • otwartych komór fermentacyjnych
  • wydzielonych komór fermentacji mezofilowej wraz z instalacją biogazu i generatorami prądu
  • reaktorów beztlenowego oczyszczania ścieków typu USAB
  • beztlenowo-tlenowych oczyszczalni ścieków cukrowniczych i komunalnych
  • przemysłowych oczyszczalni chemiczno-biologicznych


Firma CMM posiada własne laboratorium, którego głównym zadaniem jest wykonywanie badań procesowych w celu ustalenia właściwej technologii oczyszczania ścieków.

Doświadczenie technologów i laborantów pracujących w firmie, a wcześniej pracowników Politechniki Wrocławskiej, profesjonalny sprzęt, wysokiej jakości odczynniki pozawlają na wykonywanie analiz w szerokim zakresie z największą dokładnością .

Prace badawcze obejmują sposoby chemicznego oraz biologicznego oczyszczania ścieków. Szczególne znaczenie przywiązujemy do syntezy metod utleniania chemicznego i biologicznego.

 


Celem badań technologicznych jest dobranie optymalnych warunków oczyszczania ścieków.

Badania technologiczne oraz prowadzenie różnego rodzaju symulacji oczyszczania ścieków na prototypowych modelach oczyszczalni ścieków wykonanych przez firmę CMM pozwala na dokładne dobranie parametrów technologicznych w procesie oczyszczania ścieków. Prowadzi to do optymalizacji procesów technologicznych, tzn. pozwala osiągnąć wymagany skład ścieków oczyszczonych przy najniższym zużyciu energii oraz reagentów.    

W przypadku ścieków przemysłowych, przed doborem metody ich oczyszczania lub parametrów procesu, najczęściej konieczne jest przeprowadzenie serii badań i/lub prób laboratoryjnych.

Cmm Czarkowski
Spółdzielcza 17
55-040 Kobierzyce / k.Wrocławia

pon. - pt.
08:00 - 18:00
sob.
10:00 - 14:00