OCZYSZCZALNIE PRZEMYSŁOWE


Firma CMM projektuje i prowadzi wykonawstwo oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przemysłowych,

szczególnie z przemysłu spożywczego: masarnie, zakłady przetwórstwa owoców i warzyw, cukiernicze, cukrownicze itd. Ścieki z przemysłu spożywczego charakteryzują się zwykle wyższymi stężeniami zanieczyszczeń, niż komunalnefragment instalacji flotacji (np. chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT rzędu parunastu do kilkudzięsięciu tysięcy przy ChZT ~ 1000 w ściekach sanitarnych). Ścieki z poszczególnych branż, i zakładów różnią się nieraz znacznie składem i właściwościami i w każdym przypadku niezbędne jest przeprowadzenie testów i doświadczeń. Również wybór technologii przeróbki jest sprawą indywidualną. Projektujemy instalacje ze wstępnym podczyszczaniem mechaniczno-chemicznym, np. na drodze flotacji. Dalsze etapy oczyszczania przebiegają w reaktorach biologicznych typu tlenowego bądź beztlenowego.

Przemysł spożywczy

 • ścieki masarskie
 • przetwórstwo owoców i warzyw
 • cukrownie
 • produkcja mas czekoladowych, polew itp.
 • produkcja soków
 • browary
 • mleczarnie 

Inne gałęzie przemysłu

 • obróbka metali,
 • papier/ karton/ tusze
 • drukarnie
 • środki chemiczne, detergenty, pralnie
 • czyszczenie zbiorników
 • impregnacja drewna
 • laminaty
 • środki farmaceutyczne
 • oczyszczanie gazu
 • inne


Instalacje podczyszania ścieków przemysłowych obejmują nierzadko również separatory tłuszczu i sita rotacyjne. Wszystkie te urządzenia są dostarczane i montowane przez firmę CMM.

Czasami wystarczające jest wybudowanie stacji podczyszczania ścieków z zakładu przemysłowego, gdy możliwy jest zrzut ścieków do kanalizacji. Instalacja podczyszczania, najczęściej z flotatorem ciśnieniowym, może też poprzedzać biologiczne oczyszczanie.

Fragment instalacji flotacji

Fragment instalacji flotacji

Cmm Czarkowski
Spółdzielcza 17
55-040 Kobierzyce / k.Wrocławia

pon. - pt.
08:00 - 18:00
sob.
10:00 - 14:00